Nhân sự Ngọc Hà

Luôn đặt con người ở vị trí số 1 và tôn trọng nhân viên chính là chìa khóa thành công của doanh nghiệp (Thomas J.Watson Jr - nguyên chủ tịch tập đoàn IBM).